2020 - het jaar van de verandering

Publicatiedatum: 29 maart 2020

"Practice what you preach". Dit was voor mij de ultieme motivatie om mijn eerste filmpje op te nemen. Het is de aftrap van een verandertraject voor Alphatekst. 

Zoals we later zullen zeggen: ‘er is een tijd voor en een tijd na corona’, zo wil ik dit moment markeren in het jaar waarin Alphatekst vijf jaar bestaat. Ik ga verhalen ophalen en inzetten, om veranderprocessen in de kerk te begeleiden. Verandercommunicatie wordt mijn nieuwe focus.

Inzicht
Het filmpje nam ik op vlak voordat ik een online training verandercommunicatie inging. Het werd een trainingsdag van inzichten en vergezichten. De belangrijkste was deze:  

 De aanpak van de communicatie bij veranderingen wordt allereerst bepaald door het type organisatie waar deze veranderingen worden doorgevoerd.

Of je nu bijvoorbeeld veranderingen doorvoert in een kerk of in een ict-bedrijf, dat maakt wel iets uit. In een organisatie als de kerk draait het om mensen, het netwerk en de ideële boodschap, een ict-onderneming (kortweg) wordt geregeerd door processen, resultaten en efficiency. De kritische succesfactoren bij veranderingen zijn voor deze organisaties verschillend. In een kerk zal de communicatiefocus vooral liggen op uitleg, motivatie en draagvlak, in een ict-bedrijf vooral op het informeren over het proces, de benodigde stappen om de eindresultaten te halen. Het is iets om je rekenschap van te geven wanneer je een verandertraject inzet.

 

Nu verder.. 
Met nieuwe inzichten over aanpak en strategie bij veranderingen kan ik kerken helpen die met veranderingen te maken hebben - welke kerk herkent dat niet? Communicatie kan het succes van veranderingen maken of breken. Een goede aanpak en strategie, daar begint het mee.  Ook verhalen spelen hierin een rol.

De kracht van verhalen
Het is bekend dat de kracht van verhalen vaak onbenut blijft bij veranderingen. In kerken vormen Bijbelverhalen de kern van het bestaan. Kerkgangers zijn eraan gewend om verhalen te horen en door te vertellen. Mensen hebben echter ook hun eigen verhaal. Ook die spelen mee bij veranderingen, sterker nog: ze zijn cruciaal voor het slagen ervan. 

Veranderverhalen
Een goede verandering start met een goed veranderverhaal. Kerken die staan voor veranderingen, kunnen met een goed verhaal veranderingen uitleggen en draagvlak creëren.

Verhalen bij mensen ophalen en deze inzetten in veranderprocessen.  Dat zie ik als mijn nieuwe focus. Ik heb er zin in! 

Wilt u advies of begeleiding bij een verandertraject in uw kerk of gemeente?
Bel of mail me dan. Ik denk graag mee om u verder te helpen! 

Tel.: 06-12076835
E-mail: marina@alphatekst.nl

Ik wil via de mail Lampjes ontvangen

Ja, ik ontvang graag de Lampjes van Alphatekst in mijn mailbox