Succesverhalen

Hoe ervaren mijn klanten het om met mij samen te werken? 
Wat leverden mijn begeleiding, adviezen, schrijf- en redigeerwerk hun op?

"Marina Kapteyn heeft de communicatie verzorgd rond de Kerkennacht in 2017. Ik heb haar daarbij leren kennen als een creatieve, professionele en goed gefocuste collega. De vele vrijwilligers die werkzaam zijn voor de oecumene weet ze zo te inspireren dat het geheel meer wordt dan de afzonderlijke delen."

Klaas van der Kamp, secretaris van de Raad van Kerken in Nederland

Marina heeft de kerkenraad van Willemstad op een deskundige, prettige en creatieve manier geholpen door een proces, waarin we kritisch maar opbouwend naar ons beleidsplan, missie, visie en onze communicatiewijze hebben kunnen kijken. Ze heeft het communicatieteam terzijde gestaan in de opstartfase zodat ideeën echt concreet konden worden omgezet. 

Alida van der Maarel, pastoraal werker

Marina heeft onze wijkdiaconie met raad en daad bijgestaan. Zij is een vakvrouw met passie voor haar werk en het is heel plezierig om met haar samen te werken. Het resultaat van onze samenwerking is een folder die prettig leesbaar, informatief en uitnodigend is. Wij kunnen Marina van harte aanbevelen voor een professionele begeleiding van zaken.

Vicky van Dok, voorzitter Diaconie

Marina is een professional, die kennis en deskundigheid op het gebied van communicatie, journalistiek en redactie prima weet te combineren met grote betrokkenheid en empathie. Ze werkt efficiënt, houdt zich aan afspraken en denkt ook nog eens prima mee met de ontwikkeling van communicatieconcepten. Argumenteert scherp, maar is ook gevoelig voor andere meningen en de omgeving waarbinnen ze werkt. Dat alles maakte haar een uitstekende teamplayer.

Otto Sondorp, predikant Santpoort-Noord

Het was fijn samenwerken met Marina. Haar aanpak was helder, veel overleg. Marina luistert goed naar de richting die je uit wilt en denkt mee.

Linda den Braber, mesoloog

Als vormgever van Kerken rond Rijn & Gouwe werk ik inmiddels 1,5 jaar met Marina samen. De professionaliteit en gedrevenheid waarmee Marina als eindredacteur elke twee weken een combinatie van tekst en beeld weet te verzorgen, maakt ook mij enthousiast in mijn werk. Tijdens de fase van eindredactie weet Marina door haar kennis en ervaring de juiste puntjes op de i te zetten, waardoor het eindresultaat iedere uitgave de juiste toon raakt, in woord en beeld. 

Klaas Dijkstra, vormgever INZET advies