Verhalen met spirit – verhalen die raken

Publicatiedatum: 25 juli 2020

Wil je als organisatie of als kerkelijke gemeente persoonlijker, aansprekender en overtuigender communiceren? Boor dan de verhalen van medewerkers of gemeenteleden aan en benut ze. Het contentplatform Verhalen met spirit laat zien wat de kracht van verhalen is.

Verhalen met spirit (www.verhalenmetspirit.nl) is een website (platform) met diverse items, die te lezen of te beluisteren zijn. Wat ze gemeenschappelijk hebben is dat het persoonlijke, inspirerende verhalen zijn die mensen aan mij vertellen. Ik deel ze op dit platform.

Storytelling
De verhalen op het platform zijn stuk voor stuk verhalen met een boodschap, met een betekenis. De boodschap in een verhaal haal ik op bij degene die het verhaal vertelt, bijvoorbeeld bij Kirsten in de podcast ´Wees er voor elkaar´. We benoemen wat het verhaal de verteller en de luisteraar te zeggen heeft. De verteller kijkt nog eens terug op zijn eigen verhaal, de luisteraar vertelt wat het verhaal hem te zeggen heeft.

In de podcast ´Wees er voor elkaar´  vertelt Kirsten dat haar bezoek aan Lesbos haar blijvend heeft veranderd en haar ertoe aangezet heeft om in haar woonplaats een nieuw initiatief te starten. De boodschap was voor haar: `waar mensen op Lesbos elkaar helpen in die benarde situatie, moet ik het in het rijke Nederland zeker kunnen: me inzetten voor de kansarme naasten

 

Verhalen ophalen en de betekenis ervan achterhalen, dat is storytelling in de zuiverste vorm.

Via het ophalen en duiden van verhalen kom ik bij het achterliggende doel van het platform: de bezoekers van het platform vertrouwd maken met verhalen en de betekenis ervan.
Verhalen met spirit bevat op dit moment artikelen (geschreven) en podcasts (gesproken). Op een later moment ga ik ook verhalen ophalen en delen via video.

Waarom verhalen ophalen en delen?
Ik wil bezoekers vertrouwd maken met storytelling als communicatietool en laten zien wat de mogelijkheden ervan zijn. Iedereen die zijn uitingen meer impact wil geven, kan gebruikmaken van verhalen. Het maakt niet uit in welke organisatie je werkt, bij welke vereniging, club of school je hoort. Wie storytelling inzet, maakt zijn communicatie persoonlijker en daarmee overtuigender. Want: verhalen zijn data met een ziel, ze spreken aan doordat de luisteraar zich erin herkent.

Wie herinnert zich niet de Frontberichten die in maart / april elke avond op televisie uitgezonden werden? De vlogs van medewerkers uit de zorg, indringende berichten van het zorgfront, vol emotie. De boodschap komt over ('houd je aan de regels, want dit is wat er gebeurt'). Er zit emotie in, dat raakt mensen. De boodschap blijft hangen. En dat is wat we willen. 

Storytelling kan elke organisatie helpen persoonlijker en overtuigender te communiceren.

Want overal zijn mensen die een verhaal te vertellen hebben. Verhalen spreken tot de verbeelding. Op het platform zal ik zulke verhalen delen, in de hoop dat bezoekers de kracht van verhalen gaan ervaren en enthousiast worden voor de methode van storytelling.

Wie heeft er iets aan dit contentplatform?
Iedereen die geïnteresseerd is in of op zoek is naar verhalen van mensen met een drive vindt wel iets van zijn gading op Verhalen met spirit. Je leest of hoort verhalen van mensen die iets willen bereiken vanuit geloof en idealen.

Kerken, een bijzondere doelgroep
Met mijn communicatiebureau Alphatekst richt ik me vooral op kerken. Mijn missie is om kerken te helpen meer zichtbaar te zijn. Wat vinden zij dan op dit platform? Wat kan hen helpen in de problematiek waarmee zij worstelen, zoals afnemend kerkbezoek, moeizame veranderingen, kerk zijn in deze tijd en in de toekomst?

 Allereerst biedt dit platform:

  1. verhalen van mensen die inspireren;
  2. de mogelijkheid om te horen of te zien hoe je verhalen ophaalt bij andere mensen en hoe je de betekenis ervan ophaalt;
  3. de mogelijkheid om kennis te maken met storytelling, een tool die helpt om persoonlijker en daardoor overtuigender te communiceren.

Misschien kent u Petrus, een verhalenplatform van de Protestantse Kerk in Nederland. Je hoort, leest en ziet persoonlijke verhalen van mensen die handelen vanuit geloof, hoop en liefde. Die verhalen worden via diverse media verteld en gedeeld met als doel iets zichtbaar te maken van de schat van het evangelie, woorden van geloof, hoop en liefde.

Kerken hebben goud in handen: verhalen
Bij verhalen in de kerk ligt het voor de hand te denken aan de verhalen uit de Bijbel. Wie naar de kerk gaat of ging, is vaak al vertrouwd met die verhalen en gewend om ernaar te luisteren en in een preek de uitleg en betekenis ervan te horen. Deze routine maakt kerkgangers heel verhaalgevoelig, denk ik.
Mooi dat het platform Petrus er is en dat de Protestantse Kerk dit onderhoudt, maar kerkelijke gemeenten hebben ook zelf iets te doen: verhalen vertellen en delen, en daarmee persoonlijk en overtuigend communiceren, om zo mensen te raken, te motiveren en te enthousiasmeren. Ook in tijden van crisis.

Het verhaal van een gemeente
Bij storytelling in de kerk denk ik dan ook aan het ophalen en delen van de verhalen van gemeenteleden. Wie verhalen van gemeenteleden ophaalt en hoort, kan een goed beeld krijgen van de identiteit van een gemeente: wie zijn de leden, wat bindt hen, wat vinden zij belangrijk in gemeentezijn, hoe geven zij concreet invulling aan hun geloof en hun gemeentelid zijn? Wie verhalen verzamelt van gemeenteleden, kan zo ook het verhaal schrijven van de gemeente.

Kerken hebben goud in handen: de oplossing voor problemen waar ze mee worstelen,
– hoe laten we zien waar we voor staan? – ligt in de verhalen van gemeenteleden.

Het klinkt eenvoudig en dat is het ook, is mijn overtuiging. We moeten het alleen gaan doen!

PG De Nieuwe Rank

Ik ben op dit moment bezig met eerste storytellingproject in een kerk in het Westland. Om uiteindelijk de identiteit en kernwaarden helder te krijgen en die te visualiseren in een logo, motto en communicatie-uitingen. Wat doen we? Gemeenteleden vertellen hun verhaal, ik help hen deze te duiden en de betekenis en rode draad eruit te halen. Samen gaan zij vervolgens het verhaal van hun gemeente schrijven. Een mooi, veelbelovend initiatief

Met het contentplatform Verhalen met spirit wil ik kerken kennis laten maken met de kracht van verhalen, de power van storytelling.

Lees of beluister hier de eerste verhalen van www.verhalenmetspirit.nl.
Via Spotify kunt u zich abonneren op de podcast Verhalen met spirit.

Wilt u ook kennismaken met storytelling of wilt u weten wat de mogelijkheden voor uw organisatie of kerk zijn?  
Bel of mail gerust: 

Marina Kapteyn
tel. 06-12076835
marina@verhalenmetspirit.nl

 

Ik wil via de mail Lampjes ontvangen

Ja, ik ontvang graag de Lampjes van Alphatekst in mijn mailbox